Kvake, zvekiri, okovi, braveKvake za vrata, kapije, ormariće, okovi i zvekiri za vrata. Sve kvake i okovi se rade po dimenzijama i željama kupaca.


Kvake, zvekiri, okovi, brave

Zvekir je predmet koji se okači na vrata i omogućava ljudima van kuće da obaveste ukućane na njihovo prisustvo . Tačnije, ukoliko su vrata od debljeg drveta, i ako pokucate na vrata, velika je verovatnoća da će vas zaboleti ruka, i da ukućani neće čuti vaše kucanje. Zvekir ima deo fiksiran na vrata , a deo (obično metal) koji je vezan za vrata od šarke , podizanjem i spuštanjem metalnog dela pravi se buka, što je glasnije od samog kucanja na vrata. Zvekiri su ranije krasili vrata mnogih domova, među kojima su dvorci i zamkovi. Što je zvekir bio bogatije ukrašen time se pokazivala moć porodice. Ostali domovi imali su veoma jednostavne zvekire bez ikakvih šari. Električna zvona su zvekire totalno izbacila iz upotrebe, tako da većina ljudi i ne zna šta znači reč zvekir. Danas se najčešće koriste kao ukras na drvenim vratima, a možete ih viđati na starim kućama ili u filmovima.
Tradicionalna vrata imaju vretena koja prolaze kroz nju da stoji odmah iznad cilindra , na koju je povezano vreteno . Okretanjem dugmeta povlači se cilindar u pravcu skretanja . Na kraju cilindra je valjak ( više jednostavno poznat kao jezičak ) , koji je isturen u prostoru isklesan iz okvira vrata , i koji sprečava vrata od otvararanja ako je kvaka nije spuštena . Mehanizam uzrokuje rezu da se vrati u svoje prvobino stanje isturenog kad god se ne spušta kvaka .
Ranije su se kvake i okovi pravili isključivo od livenog gvožđa. Aristokratske brave bile su eventualno od zlata ili veoma bogato ukrašene sa raznim detaljima. Okovi su se takođe nalazali na škrinjama, na kutijicama za nakit ali i na mnogim predmetima. Danas kvake od kovanog gvožđda najviše nalaze primenu na kovanim kapijama i na vratancima od kamina.


Ukoliko vam je potrebna pomoc kontaktirajte nas!